CENNIK

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI I Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI

  • 1 strona tłumaczenia pisemnego – od 35 złotych
  • 1 godzina tłumaczenia ustnego – od 100 złotych

Firma nie jest płatnikiem VAT: podane w cenniku kwoty są stawkami BRUTTO.

TŁUMACZENIA PISEMNE

  • Tłumaczenie zwykłe 1 strony obejmuje 1800 znaków ze spacjami.
  • Tłumaczenie uwierzytelnione (poświadczone) 1 strony to 1125 znaków ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego.
  • Tłumaczenia rozliczane są na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym.

Opłata naliczana jest z dokładnością do 1 strony rozliczeniowej z zaokrągleniem w górę. Opłata minimalna wynosi równowartość 1 strony. Do tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym doliczany jest dodatek w wysokości 50%. Czas realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, dni ustawowo wolnych od pracy ani dnia przyjęcia zlecenia.

TŁUMACZENIA USTNE

Czas zlecenia liczony jest od godziny, na którą tłumacz był zamówiony, do chwili zakończenia tłumaczenia. Do czasu tego wliczane są wszystkie ewentualne przerwy.

Obowiązuje również dodatek za pracę w nocy (22.00 – 6.00) i dni świąteczne – 50% ceny za 1 godzinę tłumaczenia ustnego.