WSPÓŁPRACA

  1. Tłumacz świadczy usługi zgodnie z praktykami ogólnie przyjętymi na rynku tłumaczeń, z dołożeniem należytej staranności zawodowej.
  2. Zlecenie uznaje się za przyjęte po uzyskaniu akceptacji warunków od Klienta, zaś w przypadku sporządzenia odrębnej umowy – z chwilą jej podpisania
  3. Klient dostarcza Tłumaczowi tekst do przetłumaczenia w formie papierowej bądź elektronicznej z uwzględnieniem informacji, w jakiej części tekst ma być przetłumaczony, w jakim terminie i czy ma to być tłumaczenie uwierzytelnione (poświadczone) czy zwykłe. W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego w formie papierowej należy wcześniej umówić się telefonicznie lub e-mailem i dostarczyć osobiście oryginał do biura.
  4. Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków wraz ze spacjami, wg wskazań statystyki edytora MS Word. Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2005 nr 15 poz. 131), wg wskazań statystyki edytora MS Word. Tłumaczenia uwierzytelnione (poświadczone) rozliczane są na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym.
  5. Cena tłumaczenia nie obejmuje dodatkowych prac edytorskich (np. skanowanie, obróbka i tworzenie rysunków, tabel lub innych obiektów). Tłumaczenia zwykłe dostarczane są Klientowi w wybranym formacie (papierowym lub elektronicznym). Tłumaczenia uwierzytelnione (poświadczone), ze względu na swoją specyfikę, dostarczane są tylko w formie papierowej.
  6. Do tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym (od 10 do 12 stron dziennie lub tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu) doliczany jest dodatek w wysokości 50% stawki. Czas realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, dni ustawowo wolnych od pracy ani dnia przyjęcia zlecenia.
  7. W przypadku rezygnacji z realizacji tłumaczenia przez Klienta po rozpoczęciu wykonywania usługi Klient obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną przez Tłumacza do chwili zgłoszenia rezygnacji, wynoszącego jednak nie mniej niż 25% uzgodnionej szacunkowej wartości zlecenia.
  8. Tłumacz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem.
  9. Stawki podane w cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie. Firma nie jest płatnikiem VAT: podane w cenniku kwoty są stawkami BRUTTO. Na życzenie Klienta wystawiam rachunek.
  10. Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia.